T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

TARIM ARAZİLERİNİN KULLANIMININ ETKİNLEŞTİRİLMESİ PROJESİ KAPSAMINDA SERTİFİKALI KURU FASULYE TOHUMU DAĞITILDI

Yayın Tarihi : 30.4.2021

Bitlis ilimizde 2020 yılında 104.000 dekarlık alanda 32.143 TON yemeklik kuru fasulye üretimi gerçekleştirildi. Son yıllarda kuru fasulye üretiminde ülkemizin önemli ihtiyacını karşılayan Bitlis ilimiz üretim bakımdan Türkiye sıralamasında 3. sıraya yükseldi. Hastalık ve zararlı etmenlerin minimum olduğu ilimizde, gelişen tarımsal mekanizasyon ve modern tarım teknikleri sayesinde üretim alanlarımızda artış sağlanmakta ve İl Müdürlüğümüzün eğitim yayım ve enformasyon çalışmaları sayesinde birim alanda yüksek verim alınabilmektedir.

Bitlis ilimiz aynı zamanda ürettiği 3.200 TON sertifikalı Kuru Fasulye Tohumluğu ile Türkiye’de 1. sırada yer almaktadır.

İlimizde Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında hazırlanan projeler ile 2021 yılında ekilmek üzere 70.000 kg sertifikalı kuru fasulye tohumu dağıtımı gerçekleştirildi. Projemizin tohumluk dağıtım töreninde konuşan İl Müdürümüz Sayın Rıfat ÇELİK; Bitlis ilimiz kuru fasulye üretiminde önemli bir yere sahip olup, aynı zamanda ülke tohumluk ihtiyacının %80’ini karşılayan Bitlis ilimizin çiftçileriyle gurur duyuyorum. Uygulayacağımız proje ile 70.000 kg sertifikalı tohum dağıtımı gerçekleştirmek suretiyle, üretim alanlarımızı 7.000 dekar daha arttıracağız. 2021 yılında inşallah 120.000 dekarlık alanda 36.000 TON rekolteyle ülke üretimine katkı sağlayacağını ifade eden ÇELİK;

Proje kapsamında tohumluk verilen çiftçilerimize İl Müdürlüğümüz teknik personelince; toprak işleme, tohum yatağı hazırlama, ekim, bakım, hastalık ve zararlılarla mücadele, hasat ve ürün değerlendirme ve pazarlama konularında eğitim verildi. Dağıtılan tohumluğun ekileceği alanlar ekimden hasada kadar il/İlçe Müdürlüğümüz teknik ekiplerince sürekli kontrol ve takibi yapılacağını belirtti.