T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

TARIM ARAZİLERİNİN KULLANIMININ ETKİNLEŞTİRİLMESİ PROJESİ KAPSAMINDA SERTİFİKALI YONCA TOHUMU DAĞITIMI GERÇEKKLEŞTİRİLDİ.

Yayın Tarihi : 30.04.2021

Yem bitkileri üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla İl Müdürlüğümüzce Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğüne sunmuş olduğumuz projemiz kabul görmüş veprojemize ödenek tahsisi gerçekleşmiştir. Proje kapsamında 16.200kg sertifikalı yonca tohumu alınarak çiftçilerimize dağıtımı sağlanmıştır.  

Projeye ilişkin açıklamalarda bulunan İl Müdürü Rıfat ÇELİK; "son yıllarda bitkisel üretimde önemli trend sağlayan Bitlis İlimizin toplam tarım arazisi 1.300.000 dekar olup yem bitkileri üretimi 590.000 dekar alanda (%45) yapılmaktadır. Gelişmiş ülkelerde %25-30 olan yem bitkileri ekiliş alanları ilimizde önemli seviyelerde bulunmaktadır. Ancak üretim alanlarının fazla olmasına rağmen, verim özelliği düşük, sertifikalı olmayan tohumların kullanılmasından dolayı İlimizde verim düşük kalmaktadır. Buda sertifikalı tohum kullanılması ile verimin arttırılması ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Proje ile sertifikalı tohum dağıtımı çiftçilerimizin bilinçlendirilerek sertifikalı tohum kullanması teşvik edilmektedir.

İl Müdürümüz ÇELİK; Projenin uygulamaya geçmesiyle, alınan sertifikalı yonca tohumları İl genelindeki çiftçilerimize dağıtıldı. Böylelikle hayvancılık işletme giderlerinin yaklaşık %60-70'ni oluşturan yem girdi maliyetlerinde düşüşler sağlanacak olup kâr marjı artacaktır. Tarım arazileri içindeki yem bitkileri ekim alanlarından elde edilen verim artırılarak İlimiz için önemli bir istihdam kaynağı olan hayvancılığın karlı bir üretim sektörü haline gelmesi ve üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması için kaliteli kaba yem üretiminin artırılması sağlanacaktır. 

Bitlis İlimizde yem bitkilerinde birim alandan alınan verimin daha da arttırılması öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Her geçen gün yem bitkileri üretim alanlarımızın artması ve halihazırdaki alanlarımızın ıslah edilmesiyle hayvancılığımız hem sayısal hem kalitatif artış göstermektedir. Bu kapsamda dağıtılan sertifikalı yonca tohumlarının İlimiz tarımına hayırlı olması dileklerinde bulundu.